On-line registrační systém

Systém umožňuje:

 • Přihlášení a evidenci účastníků
 • Registraci účastníku s následnou generací zálohových faktur pro platbu účastnických poplatků, ubytování, apod.
 • On-line přihlašování a zasílání odborných příspěvků (abstrakta, plné texty, atd.)
 • Změny a úpravy příspěvků účastníkem, resp. administrátorem systému
 • Evidenci příspěvků a správu databáze příspěvků
 • Oponentní řízení odborného týmu s následnou komunikací s účastníky prostřednictvím systémových e-mailů
 • Objednávky, změny a evidenci ubytování
 • Objednávky společenských akcí, jejich evidence
 • Vystavování a evidenci faktur (zálohových i finálních)
 • Platby veškerých poplatků (bankovních převody, on-line platby), evidenci plateb
 • Komunikaci s účastníky standardizovaným způsobem
 • Statistické vyhodnocení dat pro evaluaci akce i pro účely následného srovnávání jednotlivých ročníků

Máme pro Vás řešení na míru:

Disponujeme vlastním konferenčním registračním systémem, který umožňuje
on-line registraci účastníků a komunikaci s účastníky prostřednictvím jejich osobního uživatelského účtu.

Systém je součástí webových stránek konference/kongresu a účastník komunikuje s organizátory přes svůj účet vytvořený na základě vyplnění formuláře s osobními údaji a následného přidělení osobního přístupového kódu.