O nás

Jsme nová společnost, opíráme se však o dlouholeté zkušenosti našeho týmu a spolupracovníků. Po mnoho let se pohybujeme v oboru a máme letité vazby na odborné vědecké kruhy i komerční sféru.

Těžiště našeho zájmu spočívá ve dvou do značné míry souvisejících a vzájemně se prolínajících činnostech:

  • Kongresová a konferenční činnost
  • Projektové a dotační poradenství

Vaše starosti jsou výzva pro nás, abychom je sejmuli z Vašich beder!
Dělejme všichni to, co nejlépe umíme!
Spolehněte se na nás a společně dospějeme k zdařilému výsledku!

Vize a cíle:

Našim dlouhodobým cílem při našich aktivitách je vytvořit si s klientem trvalý vztah založený na dobré znalosti jeho specifik, potřeb a požadavků a především pak na vzájemné důvěře.

Jsme si vědomi, že spolehlivost a vzájemná důvěra jsou klíčovými faktory, které podstatnou mírou ovlivňují zdařilý průběh každé akce.