Kongresová a konferenční činnost

Poskytujeme služby PCO (Professional Congress Organizer)

Pro tuzemské i mezinárodní akce. Zajistíme Vaše akce typu:

 • Kongresy a konference
 • Semináře
 • Školení

Jsme připraveni zajistit celou Vaši akci tzv. na klíč, ale ochotně Vám poskytneme i podporu a poradenství pro Váš stávající konferenční tým, a to do míry, kterou si sami určíte.

U konferencí a kongresů je našim dlouhodobým cílem vytvořit si s klientem trvalý vztah založený na dobré znalosti jeho specifik, potřeb a požadavků a především pak na vzájemné důvěře.

Zajistíme proto Vaši jednorázovou akci stejně tak jako opakující se konference a odborná setkání.

Akce pořádané v roce 2024

ICOOPMA 2024
(Pardubice, 23.-28.6.2024)

The 10th International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications | www.icoopma.com
Pořadatel: Univerzita Pardubice | www.upce.cz

SSC 2024
(Ústí nad Labem, 8.-13.9.2024)

15th International Conference on Solid State Chemistry | www.ssc-conference.com
Organizer: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem | www.ujep.cz

Akce pořádané v roce 2023

ECSSC 2023
(Praha, 9.-12.7.2023)

The 18th European Conference on Solid State Chemistry | www.ecssc18.com
Pořadatel: Univerzita Pardubice | www.upce.cz
VŠCHT Praha | www.vscht.cz

ETC 2023
(Praha, 17.-21.9.2023)

The 19th European Conference on Thermoelectrics | www.thermoelectric-conference.eu
Pořadatel: Univerzita Pardubice | www.upce.cz
Fyzikální ústav AV ČR / www.fzu.cz

Akce pořádané v roce 2021

TRENDY 2021
(Košice, Slovenská republika, 1.-4.9.2021)

Moderné trendy v anorganických technológiách 2021 | www.at-trendy.eu
Pořadatel: TU v Košiciach | www.tuke.sk

Akce pořádané v roce 2019

ICFSMA’19
(Praha, 2.-7.6.2019)

The 6th International Conference on Feffomagnetic Shape Memopry Alloys | www.icfsma.cz
Pořadatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | www.fzu.cz

Akce pořádané v roce 2018

TRENDY 2018
(Banská Štiavnica, Slovenská Republika, 21. – 23.5.2018)

Moderní trendy v anorganických technologiích | www.at-trendy.eu
Pořadatel: Ústav anorganickej chémie a technológie materiálov, FCHPTSTU Bratislava | www.fchpt.stuba.sk

MSMS 2018
(Praha, 25. – 28. 6.2018)

Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2018 | www.msms-conference.com
Pořadatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | www.fzu.cz

SSC 2018
(Pardubice, 16. – 21.9.2018)

The 13th International Conference on Solid State Chemistry | www.ssc-conference.com
Pořadatel: Univerzita Pardubice | www.upce.cz

AKI 2018
(Chodová Planá, 24. - 26. 10. 2018)

21. ročník konference
Koroze a protikorozníchrana materiálů | www.konference-koroze.cz
Pořadatel: Asociace korozních inženýrů | www.aki-koroze.eu
Ústav kovových masteriálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha | www.vscht.cz/met

Akce pořádané v roce 2017

11th European Symposium on Electrochemical Engineering
(Praha, 4. 6. – 8. 6. 2017)

Today's research for tomorrow's technologies | www.electrochemical-engineering.eu/2017
Pořadatel: WP on Electrochemical Engineering, EFCE | www.efce.info
Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha | uat.vscht.cz

AKI 2017
(Třebíč, 18. – 20. 10. 2017)

20. ročník konference
Koroze a protikorozníchrana materiálů | www.konference-koroze.cz
Pořadatel: Asociace korozních inženýrů | www.aki-koroze.eu
Ústav kovových masteriálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha | www.vscht.cz/met

Akce pořádané v roce 2016

Hydrogen Days 2016 (Praha, 6. – 8. dubna 2016)

7th International Conference on Hydrogen Technologies
Changing energetics and transportation landscape | www.hydrogendays.cz
Pořadatel: Česká vodíková technologická platforma | www.hytep.cz

Solid State Chemistry 2016 (Praha, 18. – 23. září 2016)

12th Conference on Solid State Chemistry | www.ssc-conference.com
Pořadatel: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. | www.iic.cas.cz

AKI 2016 (Kutná Hora, 5. – 7. říjen 2016)

19. ročník konference
Koroze a protikorozní ochrana materiálů | www.konference-koroze.cz
Pořadatel: Asociace korozních inženýrů | www.aki-koroze.eu
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha | www.vscht.cz/met

Akce pořádané v roce 2015

Hydrogen Days 2015 (Praha, 18. – 20. březen 2015)

6th International Conference on Hydrogen Technologies Energetics and Transportation From the laboratory to daily life | www.hydrogendays.cz
Pořadatel: Česká vodíková technologická platforma | www.hytep.cz

AKI 2015 (Třeboň, 14. – 16. říjen 2015)

18. ročník konference
Koroze a protikorozní ochrana materiálů | www.konference-koroze.cz
Pořadatel: Asociace korozních inženýrů | www.aki-koroze.eu
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha | www.vscht.cz/met

Akce pořádané v roce 2014

Hydrogen Days 2014 (Praha, 2. – 4. duben 2014)

5th International Conference on Hydrogen Technologies Energetics and Transportation Vision and Reality | www.hydrogendays.cz
Pořadatel: Česká vodíková technologická platforma | www.hytep.cz

Trendy 2014 (Praha, 11. – 13. červen 2014)

Moderní trendy v anorganických technologiích | www.at-trendy.eu
Pořadatel: Ústav anorganické technologie, VŠCHT Praha | uat.vscht.cz

AKI 2014 (Luhačovice, 15. – 17. říjen 2014)

17. ročník konference
Koroze a protikorozní ochrana materiálů | www.konference-koroze.cz
Pořadatel: Asociace korozních inženýrů | www.aki-koroze.eu
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha | www.vscht.cz/met

Zajistíme organizační servis v průběhu příprav
i v místě konání akce:

 • Vytvoření harmonogramu akce, jeho optimalizace, sledování všech termínů a průběžné informování organizačního a odborného týmu i účastníků o blížících se termínech a s nimi spojených aktivitách
 • Výběr místa konání, ubytovacích kapacit, jejich obhlídka, smluvní zabezpečení
 • Marketingové zajištění akce, www stránky, propagace akce doma i v zahraničí
 • Grafický návrh, příprava a výroba propagačních a kongresových materiálů (logo, letáky, sborníky, programy, seznamy účastníků, bannery, plakáty, atd. – včetně grafického návrhu)
 • Spolupráce při vyhledávání a oslovování potenciálních účastníků, standardizovaná komunikace s účastníky, v případě potřeby individuální řešení jejich požadavků
 • On-line systém registrace účastníků a veškerých relevantních činností
 • Hromadné oslovování a informování o důležitých termínech a skutečnostech
 • Spolupráce s klientem při vyhledávání a oslovování sponzorů, komunikace se sponzory, smluvní zabezpečení sponzoringu
 • Vyhledávání a oslovování vystavovatelů, zajištění a organizace výstavních ploch a výstavních stánků, smluvní zajištění výstavek
 • Personální obsazení akce v její přípravní fázi i v termínu konání

Poskytneme podporu pro odborný tým:

 • Spolupráce při navržení struktury a členění vědeckého programu
 • Obsahová i formální tvorba programu od počátečního rozvrhu až po finalizaci k datu konání akce, s průběžnou aktualizací programu na webových stránkách konference
 • On-line přijímání odborných příspěvků (abstrakt, plných textů, copyrigtů, apod.)
 • Oponentní řízení odborným týmem v rámci on-line registračního systému,
 • Poradenství pro odborný tým klienta v rámci registračního systému v sekci oponování odborných příspěvků
 • Editace příspěvků a jejich příprava pro další publikování a tisk (včetně grafických a formálních úprav)
 • Vyhotovení sborníků - v tištěné i elektronické podobě (CD-ROM, USB, atd.) včetně grafického zpracování a formálních úprav

V rámci technického servisu zajistíme:

 • Veškerou výpočetní, projekční a audiovizuální techniku pro přípravné fáze i v místě konání akce
 • Webové stránky - od počátečního návrhu grafického designu akce (včetně návrhu loga, zajištění domény a hostingu), přes realizaci a nepřetržitou aktualizaci stránek dle harmonogramu akce
 • Zpracování a vedení veškerých potřebných databází
 • Zabezpečení dat a databází
 • On-line registrace a systémová komunikace s účastníky prostřednictvím registračního systému, který je součástí webových stránek akce
 • Bezpečnostní služba v místě konání akce
 • Fotodokumentace / videodokumentace dle požadavků klienta

Zajistíme gastronomický servis:

 • V místě konání akce (coffee breaky, obědy, atd.)
 • U doprovodných společenských akcí (slavnostní večeře, rauty, atd.)
 • U VIP a jiných setkání (občerstvení, coffee breaky, atd.)
 • Při přípravných a pracovních schůzkách organizačních týmů

Zajistíme doprovodný společenský program:

 • Zahajovací a závěrečné ceremoniály (včetně kulturního programu)
 • Koncerty a divadelní představení (včetně zajištění organizace přepravy v termínech konání)
 • Výlety – za přírodními i kulturními pozoruhodnostmi (včetně zajištění dopravy, programu a stravování)
 • Odborné exkurze – dle požadavků klienta, do klientem vybraných destinací
 • Bankety, rauty, společenské večeře (dle požadavků klienta, v souladu se současnými trendy)

Zajistíme:

 • Ubytování v místě konání akce (nejlépe přímo v areálu konání akce, resp. v blízkých lokalitách s ohledem na optimální dostupnost místa konání)
 • Alternativní možnosti ubytování (s ohledem na různé kvalitativní i finanční požadavky účastníků)
 • Doprava na akci a zpátky v rámci ČR (s ohledem na termíny příjezdů a odjezdů účastníků a jejich maximální komfort)
 • Doprava na kulturní akce a výlety

Zajistíme:

 • Veškeré smluvní vztahy v místě konání akce – kongresové prostory (včetně IT a AV techniky, personálu, apod.), ubytovací prostory, atd.
 • Smluvní zabezpečení pro gastronomický servis v místě konání i při doprovodných společenských akcích
 • Všechny smluvní vztahy se sponzory a vystavovateli
 • Smlouvy pro transport účastníků

Zajistíme:

 • Vedení účetnictví akce dle platných legislativních předpisů
 • Daňové a finanční poradenství pro otázky vzniklé v souvislosti s pořádáním akce
 • Platby účastníků on-line i prostřednictvím bankovních převodů